top of page
תורתך שעשועי

גרסה להדפסה

הוראות הדפסה:
1. לפניכם קבצים שונים. על מנת לשחק עליכם להדפיס, לכל הפחות, את הקבצים "הדפס וברח" ו"הלוחות". מומלץ להדפיס בצבע (יש חידות שהפתרון שלהן מסתמך על צבע).
2. לכל חומש מצורף סרטון. תוכלו לחזור ולצפות בסרטון מאתר זה. ​
3. ניתן לשחק במשחק בשבת, אך יש צורך לעשות את ההכנות הנדרשות, מראש. הכנות כגון: צפייה בסרטון או גזירה.
שיהיה משחק מלמד פורה ומהנה!

בראשית
בראשית-
בעקבות המידות האבודות 
שמות
שמות-
המסע המוצפן
ויקרא
ויקרא-
תעלומות הקודש
במדבר
במדבר-
קוד המדבר
דברים
דברים-
בעקבות ציר הזמן הנעלם
bottom of page