top of page
כתובת עם רקע.jpg

הסיפור שלנו התחיל כשבחפירות ארכיאולוגיות באיזור מודיעין, נמצאה מגילה עתיקה. 

הארכיאולוג הראשי נרעש!

ככל הנראה,המגילה מתקופת החשמונאים,

נראה שיש מסר חשוב וייקר ערך שמצוי בה. 

אך לצערו הרב, יש כמה מילים שנמחקו מהמגילה, ולכן היא לא מהימנה.

הוא הניח את המגילה בצד ואמר: "כדי למצוא את המילים המחוקות, צריך לצלול לסיפור החנוכה ולחפש מילה מילה. רק כך נוכל להציל את המגילה העתיקה!"

bottom of page