top of page

כדי להיכנס לאווירה -לחצו

רונה-פקחית.png
בועה לשוק.png

                    ברוכים הבאים לפתרון!
1. מצאו את צלליות הפירות
2. ליד כל צללית יש סמל. אותם סמלים מופיעים גם במסר הסודי
3. בלוח הראיות- כתבו שם הפרי המתאים לכל ראיה
4. כעת, חזרו למסר הסודי בעמוד הראשון  והתאימו: צללית פרי, לסמל שלידה ולאות המוקפת בעיגול אדום בלוח הראיות .
לדוגמא:
הצללית- חיטה,
הסמל- משקפת,
האות- ט'.

תעלומת הפירות.jpg

0

0

0

0

0

טו

בשבט

שמח

שלב-שני.jpg

חיטה

שעורה

לימון

רימון

שקדיה

ענבים

חרוב

0

bottom of page